Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

 

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie 

KRS 0000515656

NIP: 816-170-29-06
REGON: 181141326

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Tarnogóra 112, 
37-310 Nowa Sarzyna

telefon: 606 162 296

www: http://www.tarnogora.info.pl/
e-mail: edwardkak@wp.pl


ZARZĄD:

 1. Edward Kak - Prezes
 2. Piotr Gałdyś  - Wiceprezes
 3. Franciszek Półćwiartek - Sekretarz
 4. Barbara Kak - Skarbnik
 5. Jan Grab - Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Barbara Grab - Przewodnicząca
 2. Tadeusz Kak - Członek
 3. Stanisław Gałdyś - Członek

 

Nr rachunku bankowego: 
22 9430 1058 1004 8054 2000 0001


CELE STATUTOWE:
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie wiedzy historycznej o wsi Tarnogóra, kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie piękna Ziemi Tarnogórskiej.
 2. Współpraca i współdziałanie z administracja rządową, samorządem, parafią oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 3. Działania na rzecz edukacji historycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Pomoc artystom i twórcom z terenu wsi Tarnogóra.
 5. Organizowanie różnych form wypoczynku.
 6. Propagowanie rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki.
 7. Organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjno – sportowych.
 8. Realizacja działań mających na celu ochronę i rozwój dziedzictwa społecznego, kulturowego, przyrodniczego i oświatowego.
 9. Działanie na rzecz rozwoju patriotyzmu oraz świadomości narodowej i kulturowej, pielęgnacji tradycji i dorobku kulturowego lokalnej społeczności.
 10. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
 11. Promocja i wspieranie rozwoju wikliniarstwa.
 12. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 13. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
 14. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacji.
 15. Wspieranie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności zawodowej.
 16. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i upowszechnianie zdrowego trybu życia.
 17. Wspieranie działań mających na celu pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
 18. Promocja i organizacja wolontariatu.
 19. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych z programów pomocowych Unii Europejskiej, projektu LEADER, oraz z programów innych organizacji i instytucji udzielających dotacji.
 20. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Mobilizowanie członków do realizacji zadań statutowych oraz organizowanie ich społecznej działalności.
 2. Współdziałanie z organami przedstawicielskimi, administracja państwową, kościelną i gospodarczą oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych.
 3. Realizację inicjatyw integrujących przedstawicieli różnych pokoleń.
 4. Organizację imprez kulturalnych, turystycznych , rekreacyjno – sportowych, wystaw, konkursów, wyjazdów i spotkań.
 5. Organizowanie kursów, konferencji, seminariów i szkoleń.
 6. Opracowywanie i wydawanie materiałów historycznych, informacyjnych i książek.
 7. Propagowanie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, jeśli ta okaże się celowa dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.
 9. Inicjowanie i wspieranie działalności amatorskich grup artystycznych.
 10. Organizowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą, mających na celu propagowanie wiedzy historycznej o wsi Tarnogóra  i regionie oraz wyrównywania szans edukacyjnych środowisk wiejskich.
 11. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych z dostępnych funduszy pomocowych.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.