Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: strona główna

Usługi wspierające komunikowanie

Szanowni Państwo!

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243). Ustawa ta reguluje m.in. zakres, zasady i sposób obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, (tzw. osoby uprawnione) w kontaktach z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) oraz innych wskazanych środków komunikowania się. Przepisy ustawy nakładają na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie (Urząd) wprowadza następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

 1. wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.nowasarzyna.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.nowasarzyna.eu;
 2. osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej: umig@nowasarzyna.eu;
 3. może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem:  17 24 13 111;
 4. ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM ( systemu językowo-migowego)  lub   SKOGN  (sposobu  komunikowania   się  osób głuchoniewidomych);
 5. może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika;
 6. świadczenie usługi tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN jest bezpłatne dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016);
 7. osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się;
 8. w celu skorzystania z tłumacza PJN, SJN łub SKOGN należy zgłosić Urzędowi chęć świadczenia usługi ze wskazaniem metody komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem     załatwienia sprawy. Nie dotyczy to sytuacji nagłych;
 9. zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: umig@nowasarzyna.eu lub pod numerem faksu: 17 24 13 111 (formularz wniosku – poniżej dostępny do pobrania);
 10. w momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej,   w   terminie   przez   nią   wyznaczonym   lub   z   nią uzgodnionym;
 11. w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień;
 12. osoba realizująca świadczenie jest zobowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, z wyjątkiem sytuacji gdy:
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób;
  • osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
 13. Urząd udostępnia wszelkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek;
 14. niniejszą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.nowasarzyna.eu oraz na tablicy ogłoszeń.


Dzięki realizowanemu przez Szkołę Podstawową w Sarzynie projektowi "Dostępna Szkoła", osoby głuche i słabosłyszące z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zyskały dostęp od września 2022 r. do września 2023 r. do tłumacza języka migowego online.
Tłumacz dostępny jest pod adresem: https://tlumacz.migam.org/urząd-miasta-i-gminy-nowa-sarzyna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Z usuługi można skorzystać przy załatwianiu wszelkich spraw, zarówno w jednostkach publicznych, jak i w placówkach medycznych. Osoby głuche i słabosłyszące mogą zostać obsłużone w Polskim Języku Migowym na dwa sposoby:

 • osobiście podczas wizyty w siedzibie danej jednostki np. Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (w celu zestawienia połączenia niezbędny jest komputer, tablet lub smartfon z kamerą),
 • zdalnie, należy w domu połaczyć się z tłumaczem, który zadzwoni w imieniu osoby niesłyszącej na wskazany przy rejestracji numer kontaktowy i przetłumaczy rozmowę.


Pliki do pobrania:

Wniosek o świadczenie usług tłumacza
Format: doc, 33 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.