Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie

 


Sarzyna 1221
37 – 310 Nowa Sarzyna
 
tel. 17 2415 200 fax/tel. 17 2401500
email: sarzynasds@op.pl
Kierownik: Agnieszka Hospod
 
1.Środowiskowy Dom Samopomocy jest gminną jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej „Domem” jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanymi dalej „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
2. ŚDS świadczy swoje usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie z gminy Nowa Sarzyna oraz w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy osobom z gmin ościennych powiatu leżajskiego, na zasadzie porozumienia.
3. Przyjęcie uczestnika odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, w porozumieniu z Kierownikiem ŚDS w Sarzynie.
4. Termin przyjęcia i pobyt w domu Samopomocy następuje za zgodą osoby zainteresowanej. Uczestnictwo w ŚDS i korzystanie z jego usług jest oparte na pełnej dobrowolności.
 
Dom realizuje następujące cele:
- kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu funkcjonowania w codziennym życiu,
- zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym również poradnictwa psychologicznego,
- integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym ( w tym rodzinnym),
- pomoc uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych oraz zapewnienie poradnictwa socjalnego,
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
- zapewnienie uczestnikom niezbędnej opieki,
- zapewnienie rehabilitacji ruchowej, w tym fizjoterapii, rekreacji, turystyki oraz zajęć sportowych,
- pomoc uczestnikom w poszukiwaniu pracy, przygotowanie ich do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.
- współpraca z rodziną i otoczeniem w celu realizowania i kontynuacji założeń indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących,
- współpraca z innymi ośrodkami wsparcia, wymiana doświadczeń,
- współpraca z samorządem, instytucjami w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Zasady korzystania z ŚDS
1. Do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w oparciu o następujące dokumenty:
a) wniosek osoby zainteresowanej bądź jej opiekuna ustawowego o korzystanie z usług
Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa osoby ubiegającej się wraz z informacją o stopniu sprawności w zakresie lokomocji ;
c) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada;
d) wywiad środowiskowy,
2. Ze świadczeń „ŚDS” mogą korzystać osoby:
a) które wyrażają zgodę na udział w zajęciach ŚDS ( lub zgodę wyrażają ich
prawni opiekunowie)
b) z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną.
c) nie uzależnione od alkoholu lub narkotyków,
d) nie ujawniające chorób zakaźnych ,
e) nie stanowiące swoim zachowaniem zagrożenia dla życia i zdrowia dla siebie bądź innych uczestników i pracowników ŚDS,
3.Osoby, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.
 
Ośrodek realizuje zadania własne poprzez następujące formy działalności;
- treningi umiejętności , w tym trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening umiejętności samoobsługowych
- terapię zajęciową z elementami arteterapii
- zajęcia rękodzielnicze i plastyczne
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia świetlicowe,
- zajęcia ogrodnicze
- zajęcia komputerowe z elementami fotografii i filmu
- zajęcia z elementami socjoterapii, społeczność
- fizjoterapię
- turystykę i różne formy rekreacji, sport
- opiekę lekarską i psychologiczną
- udział w życiu społeczności lokalnej, przede wszystkim w życiu kulturalnym (kulturoterapia) i religijnym.
- oddziaływania pedagogiczne i psychologiczne
- poradnictwo socjalne,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- zapewnienia stałego kontaktu z rodzinami uczestników,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
- niezbędną opiekę.
Swoją działalność placówka prowadzi w formule pracowni terapeutycznych, zajęć indywidualnych i zajęć grupowych, w tym treningów realizowanych również w otwartym środowisku.
Zadania ośrodka oparte zostały na indywidualnych planach terapeutycznych opracowanych dla każdego uczestnika, a także rocznych planach pracy, w tym planach poszczególnych zajęć.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.