Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Powróć do: Honorowi obywatele

Jan Warchał

Jan WarchałUrodzony 20 kwietnia 1930 roku w Przemyślu. W 1954 r. wstąpił do seminarium w Przemyślu, które ukończył w 1960 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Biskupa Bardy 12 czerwca 1960 r.
Wikariusz na parafii w Tyczynie potem w Rzeszowie, Sieteszy, Proboszcz na parafii w Dylągowej. W 1965 został wikariuszem mianowanym. 1 sierpnia 1966 otrzymał, dekretem ks. Biskupa Jakiela, prawa i obowiązki adiutora Sarzyny. Proboszcz parafii Sarzyna w latach 1966-2001.
1965 r. - Ks. Jan Warchał zorganizował spośród dzieci zespół Rycerzy i Rycerki do adoracji Grobu Pańskiego w czasie świąt wielkanocnych. W tym też roku wyruszyła w sierpniu (po raz pierwszy) pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej pod przewodnictwem ks. Warchała i odtąd co roku pielgrzymują sarzyniacy.
1969 r. - Ks. J. Warchał powołał przy parafii Kółko Teatralne im. św Cecylii, które prowadzi do obecnych czasów.
Jan Warchał zaczął pisać po ukończeniu 70 roku życia. Mając 70 lat znalazł się na emeryturze i wtedy znalazł czas na pisanie. Wcześniej nie pisał w obawie, że zaniedba swoje obowiązki kapłańskie. Zmarł 10 lipca 2022 r. w wieku 92 lat.

Prace literackie od 2000 roku:

  • 18 tysięcy krótkich wierszy zgromadzonych w 50 tomach, w tym 1280 bajek;
  • „Moi sąsiedzi” Przemyśl w latach 1932-1938;
  • Młodzieńcze lata cedyka Elimelecha z Leżajska;
  • Średnie lata cedyka Elimelecha z Leżajska;
  • „W złocistym kręgu” – Przemyśl w latach 1937-1938;
  • „W ciernistym kręgu” – Przemyśl w latach 1939-1945;
  • Proboszcz;
  • Na kapłańskim chlebie.