Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Nagroda „Kwiat Azalii”

 zdjęcie ukazuje statuetki nagrody kwiat azalii

 

 

Szanowni Państwo!

Na terenie Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna funkcjonuje wiele instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają rozwój i promują naszą małą ojczyznę. Są też obywatele, którzy przyczyniają się do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych oraz do kreowania pozytywnego wizerunku gminy.
Pragnąc docenić wkład  tych osób i instytucji w rozwój i promocję Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłaszam IX edycję Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2022”. Nagroda zostanie przyznana w czterech kategoriach: działalność społeczna, sport, kultura i społeczna odpowiedzialność biznesu. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przyznania Honorowego „Kwiatu Azalii 2022” za całokształt działalności na rzecz Gminy.
W związku z powyższym, zapraszam do zgłaszania kandydatów do ww. nagrody w odpowiednich kategoriach. Termin składania wniosków upływa z dniem 29 kwietnia 2022 roku. Następnie Kapituła Konkursu wyłoni wyróżnionych, a wręczenie nagród odbędzie się w maju lub czerwcu br. 
Regulamin przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Rychel

REGULAMIN NAGRODY:

 

§1

1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2022”, zwana dalej „Nagrodą”, ma charakter honorowy i jest przyznawana raz w roku w czterech dziedzinach:
1) działalności społecznej,
2) kultury,
3) sportu,
4) społecznej odpowiedzialności biznesu.
2. Nagrodę przyznaje się działaczom społecznym, twórcom kultury, sportowcom, instytucjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom oraz grupom nieformalnym, za szczególne osiągnięcia i aktywność w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 7.
3. Nagrodę stanowi statuetka „Kwiat Azalii 2022”.
4. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przyznania HONOROWEGO „Kwiatu Azalii 2022” za całokształt działalności na rzecz Gminy.
5. HONOROWY „Kwiat Azalii 2022” może być przyznany tej samej osobie lub organizacji tylko jeden raz.
 

§2

1. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie:
1) prowadzenia działalności na rzecz integracji różnych środowisk oraz animacji życia społecznego w każdym jego wymiarze;
2) upowszechniania, rozwoju i promocji sportu, edukacji, kultury, działalności społecznej oraz biznesu społecznie odpowiedzialnego.
2. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz ze stosownym uzasadnieniem, mogą być składane przez:
1) władze samorządowe;
2) sołtysów gminy Nowa Sarzyna;
3) przewodniczących osiedli;
4) instytucje, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, jednostki OSP, KGW;
5) szkoły.
3. Jedna instytucja lub organizacja może zgłosić do konkursu jedną kandydaturę w danej dziedzinie.
4. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej miasta i gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2,stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
6. Druki wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie na stanowisku ds. promocji (pokój 316) oraz na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu.
7. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w terminie do 29 kwietnia 2022 r.
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2022” bądź wysyłając zgłoszenie na Adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.
8. W przypadku złożenia wniosku po terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
 

§3

1. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Kapituła Konkursu, którą powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Burmistrz dokona wyboru Kapituły spośród przedstawicieli organów gminy, pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście
i gminie Nowa Sarzyna.
W danym roku osoba kandydująca do Nagrody nie może być jednocześnie członkiem Kapituły.
2. Kapituła rozpatruje złożone wnioski do dnia 9 maja 2022 r. i przedstawia Burmistrzowi proponowane nominacje w każdej z dziedzin.
3. Obrady Kapituły są tajne. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół.
4. Przy wyborze poszczególnych laureatów bierze się pod uwagę następujące osiągnięcia:
1) działalność społeczna - aktywna działalność na rzecz społeczności lokalnej; czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz innych osób; zorganizowanie w środowisku lokalnym ważnego przedsięwzięcia społecznego; pobudzanie aktywności społecznej; społeczna służba dla dobra społeczności lokalnej również w ramach działalności OSP i KGW.
2) sport - osiągnięcie sukcesów sportowych (zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi, zespoły) na arenie regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej; popularyzacja aktywności sportowej;
3) kultura - realizacja programów i przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa, muzyki, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzacja wiedzy o kulturze regionu, inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego, ochrona dziedzictwa kultury, działalność twórcza i artystyczna stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, twórczość literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna.
4) społeczna odpowiedzialność biznesu – współpraca firm ze społecznością lokalną oraz samorządem, bezinteresowne zaangażowanie w ramach przedsięwzięć organizowanych na rzecz społeczności lokalnej. Działalność uwzględniająca interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
5.Spełnienie jednego z wymienionych w ust.4 osiągnięć w poszczególnej kategorii jest wystarczające do dokonania zgłoszenia nominacji.
6. Nominację do nagród zatwierdza Burmistrz w terminie do 14 maja 2022 r.
7. Wręczenie Nagród odbywać się będzie w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami epidemiologicznymi.  

 

W przypadku pytań proszę o kontakt ze stanowiskiem ds. promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, tel. 17 2413 177, wew. 316, e-mail: e.wojtyna@nowasarzyna.eu.

 

 

LAUERACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI:

Kwiat Azalii 2022

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:

Janusz Motyka

 

Nagroda w kategorii działalność społeczna:

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych
Radosław Wiatr
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie
Wiesław Miś
Stowarzyszenie Rozwoju Szkół "Prymus"

Straż Grobowa w Łukowej

Aniela Kania

Franciszek Półćwiartek

Zenon Chlastawa

Stanisław Misiak

Karolina Adamiak

 

Nagroda w kategorii sport:

Marek Gnatek

Beata Gap

Piotr Sowa

 

Nagroda w kategorii kultura:

Koło Gospodyń Wiejskich w Judaszówce
Helena Czechowicz

 

Nagroda w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu:
Artur Łuczak - Pizzeria Aniela


 

 

 

Kwiat Azalii 2021

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:

Marek Piechuta

 

Nagroda w kategorii działalność społeczna:

Marek Węglarz
Julia Walawska
Bogusław Tudryn
Zofia Szpunar
Joanna Szymula
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Łętowskiej

 

Nagroda w kategorii sport:

Zdzisław Haszto

 

Nagroda w kategorii kultura:

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnogórze
Kapela Ludowa „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny
Irena Berestka
Zespół śpiewaczy „Wesoła Przystań”
Koło Gospodyń Wiejskich w Łętowni

 

Nagroda w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu:
Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie


 

Kwiat Azalii 2020 - edycja odwołana z uwagi na zagrożenie związane z epidemią COVID-19

 

 


 

Kwiat Azalii 2019

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:

Poseł na Sejm RP Jerzy Paul

 

Nagroda w kategorii działalność społeczna:

Wi&Ka Fotografia

Lucyna Lorenc

Zofia Borkowska

Elżbieta Toś

Patryk Grab

Danuta Kurzyp

Jan Zybura

Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna

 

Nagroda w kategorii sport:

Janusz Sarzyński

Piotr Stasiowski

Paweł Miazga

Karol Osipa

Jakub Olechowski

 

Nagroda w kategorii kultura:

Irena Banuch

Mariola Jagiełło-Chrzan

KGW w Rudzie Łańcuckiej

Stowarzyszenie Nasza Wola

Kapela Ludowa Sarzynioki

Zespół Pieśni i Tańca Wolany


 

Kwiat Azalii 2018

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Ojczyzny i Gminy z okazji 100-lecia Niepodległości i 45-lecia Nowej Sarzyny
ks. Jan Warchał
ks. Stanisław Turek

Jan Kida

por. Henryk Atemborski

Wincenty Pażyra

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Bożena Krawczyk
Joanna Madej i Małgorzata Szymula
Małgorzata Kusy
Roman Michna
Marian Łysiak
Jan Romański
Bogusław Miazga
Franciszek Wilk

Nagroda w kategorii sport:
Oliwia Wojtas
Zuzanna Flis
Stanisław Łuczak
Dariusz Paczocha
Krzysztof Klocek
Rafał Śliż
Paweł Szczepański
Grzegorz Sroka
Mirosław Półćwiartek

Nagroda w kategorii kultura:
Sylwia Sulikowska
Janusz Motyka

Marian Perlak
Dyskusyjny Klub Książki w Nowej Sarzynie


 

Kwiat Azalii 2017

Nagroda Honorowa za całokształt działalności na rzecz Gminy:
Grażyna Wadas
Ryszard Dryps

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Grzegorz Biały
Michał Zawadzki
Alfred Ryś
Grupa Pomocy Humanitarnej PCK w Nowej Sarzynie
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Benefactum w Łętowni
Stowarzyszenie Integracja bez granic w Sarzynie
Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

Nagroda w kategorii sport:
Natalia Kondeusz
Malwina Mul
Patrycja Kubasiewicz
Przemysław Golik
Nowosarzyńska Grupa Biegowa

Nagroda w kategorii kultura:
OSP w Woli Zarczyckiej 
Zespół Mały Złoty Potok z Jelnej

 

Kwiat Azalii 2016

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Henryk Atemborski
Mirosław Przewoźnik

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Mieczysław Bis  
Kinga Kwiecińska
ks Krystian Kusztyb
Edward Baj
Jan Pinderski

Nagroda w kategorii sport:
Klub Turystyczny Przygoda  
MZKS UNIA Nowa Sarzyna   
Julia Żak (LKKK)
Marcin Doktor (Arka Łętownia)
Kołodziej Krystian (Arka Łętownia)

Nagroda w kategorii kultura:
Zespół "Hosadyna"  
Halina Mryc-Noga   
KGW Wola Zarczycka

 

 

Kwiat Azalii 2015


Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Józef Pikor
Franciszek Makowiecki

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Małgorzata Partyka
Daniel Kusy
Stanisława Charysz
Stanisława Sroka
Joanna Gałdyś
Dariusz Miazga
Adam Fleszar
Edward Kak 

Nagroda w kategorii sport:
Izabela Dec 
Piotr Zygmunt
Barbara Łuczak–Pokój
Anna Bemben

Nagroda w kategorii kultura:
Anna Kuranty
Nowosarzyńska Telewizja Kablowa LokalTel
Marta Marczak
Kuba Amarowicz
Zofia Miś
 


Kwiat Azalii 2014
Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Jerzy Charysz

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Stowarzyszenie Dobry Dom
Andrzej Kusiak
Dariusz Madera
Dariusz Łata
Klub Seniora w Nowej Sarzynie

Nagroda w kategorii sport:
Natalia Stachula
Mirosław Hołda
Kamil Klocek
Jerzy Baran
Anna Smolak

Nagroda w kategorii kultura:
Stowarzyszenie Ludowe „Sarzynioki” w Sarzynie
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelna „Złoty Potok”
Zofia Szpunar
Zespół Tańca Ludowego Azalia z Woli Zarczyckiej


Kwiat Azalii 2013
Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Jan Sum
Roman Kostyra

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Jerzy Charysz
Dariusz Burda
Stanisław Paszek
Franciszek Jakubowski

Nagroda w kategorii sport:
Ryszard Dryps
Paweł Szostak
Maciej Jeziorowski
Aneta Kręcidło

Nagroda w kategorii kultura:
Stanisław Florek
Józef Pich

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: docx, 22.36 kB
Zarządzenie Burmistrza
Format: docx, 27.65 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.