Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zostaw 1,5% podatku w gminie

podatek_1_5 

Burmistrz Miasta i Gminy zachęca do przekazywania 1,5% podatku w rozliczeniu rocznym PIT na rzecz organizacji pozarządowych, które realizują wiele ważnych społecznie przedsięwzięć w naszym lokalnym środowisku.

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 działające na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - zgodnie z wykazem sporządzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - opublikowanym 12 grudnia 2022 roku:

 Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna w Nowej Sarzynie
(http://www.nmo.sarzyna.net/)
KRS 0000152888

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Francesco w Jelnej
(http://francesco.futbolowo.pl/)
KRS 0000229696

Stowarzyszenie Dobry Dom w Woli Zarczyckiej
(http://www.dobrydom.org/)
KRS 0000197865

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Benefactum w Łętowni
(https://www.facebook.com/silbenefactum)
KRS 0000377168

Stowarzyszenie Integracja bez granic w Sarzynie
KRS 0000045567

DOWIEDZ SIĘ JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ WYBRANEJ OPP W USŁUDZE TWÓJ e-PIT

 

Przekaż                    1,5% w gminie Nowa Sarzyna
Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl jest dostępne dzięki realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.