Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

NAZWA ORGANIZACJI:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy w Nowej Sarzynie

 

STATUS PRAWNY:

Stowarzyszenie - podmiot wpisany do KRS pod nr 0000109984

Główny Urząd Statystyczny nr REGON: 000776019-00787

NIP: 813-365-12-78

 

ADRES KORESPONDENCYJNY:

ul. Mickiewicza 2

37-310 Nowa Sarzyna

 

telefon: 17 241 22 37

www:

e-mail: pzerinowa8@gmail.com

 

ZARZĄD:

1. Mieczysław Bis - przewodniczący Koła

2. Maria Strzelecka - I zastępca przewodniczącego

3. Helena Grzywna - II zastępca przewodniczącego

4. Irena Berestka - skarbnik

5. Stanisława Sroka - sekretarz

 

Członkowie Zarządu:

1. Mieczysław Kozyra

2. Helena Nadłonek

3. Paweł Soprych

4. Agnieszka Soprych

5. Anna Paszek

6. Walerian Razinkiewicz

7. Irena Banuch

8. Zofia Borska

9. Barbara Majewska

10. Irena Fus

11. Czesława Socha

12. Danuta Baj

13. Danuta Potoczny

14. Józefa Więcław

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Barbara Kuras - przewodnicząca

Krystyna Łubkowska - zastępca

Anna Ziobro - sekretarz

 

CELE STATUTOWE:

1. Poprawianie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;

2. Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów;

3. Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.