Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Powróć do: Dla Turysty

Spływy kajakowe

Przez teren gminy przepływa rzeka Trzebośnica – lewy dopływ Sanu. Przy Trzebośnicy w miejscowości Sarzyna wybudowano w 2018 r. przystań kajakową. Zadanie polegało na wybudowaniu paleniska kamiennego, montażu wyposażenia rekreacyjnego w postaci 3 szt. ławostołów, kosza na śmiecie i utwardzenia 485 m2 powierzchni gruntowej. Realizacja inwestycji przyczyniła się do rozszerzenia kierowanej do mieszkańców oferty z zakresu kultury, rekreacji i turystyki. Projekt zwiększył atrakcyjność wsi i przyczynił się do zagospodarowania przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, w tym turystyki wodnej. Z przystani wypływają spływy kajakowe, które kontynuowane są na rzece San lub kończą się spływy od strony Nowej Sarzyny.

Na terenie gminy działają obecnie dwa prywatne podmioty oferujące wypożyczanie kajaków i organizujące spływy kajakowe na Trzebośnicy, Sanie i innych rzekach województwa podkarpackiego i lubelskiego:

Szkoła Sportów Wodnych „Pływak”, tel. 668 837 614, www: https://www.facebook.com/

Wypożyczalnia Kajaków Rafał Zawadzki, tel. 667 689 095, www: https://kajaki-sarzyna.pl/.

POPULARNE SPŁYWY TRZEBOŚNICĄ (żródło: www.kajaki-sarzyna.pl):

 

TRASADYSTANSCZASMAPKA
I ETAP
HUCISKO - NOWA SARZYNA (JANDA - TAMA NA TRZEBOŚNICY)
OK. 8 KM OK. 3 GODZ I ETAP<br>HUCISKO-JANDA (TAMA NA TRZEBOŚNICY)

ZOBACZ

II ETAP
NOWA SARZYNA (PARKING PRZY PLACU TARGOWYM) - SARZYNA (PRZYSTAŃ KAJAKOWA)
OK. 5 KM OK. 2 GODZ II ETAP<br> JANDA (PARKING PRZY PLACU TARGOWYM) - SARZYNA (ŻÓŁTE RURY)

ZOBACZ

III ETAP
SARZYNA (PRZYSTAŃ KAJAKOWA) - UJŚCIE TRZEBOŚNICY DO SANU
OK. 4 KM OK. 2 GODZ III ETAP <br>SARZYNA (ŻÓŁTE RURY) - UJŚCIE TRZEBOŚNICY DO SANU