Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Powróć do: Szlaki Rowerowe

Green Velo

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świętokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek.

Około 300 kilometrów trasy stanowią nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, a blisko 150 kilometrów to wyremontowane drogi gruntowe. Powstało lub wyremontowane zostało ponad 30 mostów i kładek, przebudowie uległo ponad 20 kluczowych skrzyżowań. Na trasie wybudowanych zostało 228 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, wyposażonych w stojaki, wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice informacyjne. Rozmach inwestycji obrazuje zakładka „Szlak w liczbach”.

Szlak przebiega również przez teren Gminy Nowa Sarzyna. Zaczynając podróż spod Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku szlak kieruje się do Przychojca, następnie odbija na zachód do przysiółka Baranówka w Jelnej, skąd można dotrzeć do centrum sołectwa Łukowa. Następnie szlak prowadzi przez zachodnią część Rudy Łańcuckiej i odbija w stronę Sarzyny, gdzie podrodze mija tereny produkcyjno-usługowe Sarzyna-Dymarki. W Sarzynie przy Domu Kultury znajduje się Miejsce Obsługi Rowerzystów, wyposażone w stojaki, wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice informacyjną, gdzie można odpocząć przed dalszą podrożą. 2 km dalej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji znajduje się Miejsce Przyjazne Rowerzystom, gdzie można niedopłatnie otrzymać narzędzia do naprawy rowera, uzyskać informacje o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub przechować rower. Z Sarzyny szlak prowadzi polną drogą do Koziarni, a następnie przez Kopki do Rudnika nad Sanem.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w ramach rozwoju szlaku, chcesz by twój obiekt uzyskał status MPR skorzystaj z poniższych kontaktów:

Utrzymanie infrastruktury
Natalia Mąkosz tel. 17 860 94 75 e-mail: natalia.makosz@pzdw.pl

Miejsca Przyjazne Rowerzystom
Kinga Aleksandrowicz - Kostępska, tel.17 747 64 56, e-mail: greenvelo@podkarpackie.pl

Informacja Turystyczna w podkarpackim korytarzu Green Velo (powiat leżajski):
Miejskie Centrum Kultury - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
37-300 Leżajsk, ul. Plac Dworcowy 2
tel. +48 17 785 11 23
e-mail: citik@kultura.lezajsk.pl

Muzeum Ziemi Leżajskiej - informacja turystyczna
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 20A
tel. +48 17 240 22 35
e-mail: informacja@muzeum-lezajsk.pl

Miejsce Przyjazne Rowerzystom w Gminie Nowa Sarzyna
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. M. Konopnickiej 2, 37-310 Nowa Sarzyna
tel./fax. (017) 24 12 899
e-mail: mosir@nowasarzyna.pl
www.mosir.nowasarzyna.pl