Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Nowosarzyński Budżet Obywatelski na 2024 rok

Liczba uprawnionych.
Zgodnie z § 3 pkt 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuję, że liczba mieszkańców terenu objętego pulą Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. wynosi 5 303 osób.

Co to jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to proces angażujący mieszkańców w podejmowanie decyzji o przeznaczeniu części środków z budżetu Gminy Nowa Sarzyna na zgłoszone, a następnie wybrane w drodze bezpośredniego głosowania projekty.

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru projektów?
Każdy mieszkaniec miasta Nowa Sarzyna ma możliwość:
1) zgłaszania projektów;
2) popierania projektów innych mieszkańców;
3) udziału w głosowaniu.
W przypadku gdy osoba zgłaszająca projekt jest niepełnoletnia, do formularza zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu).

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Nowosarzyński Budżet Obywatelski?
W 2024 roku na Nowosarzyński Budżet Obywatelski przeznaczona zostanie kwota 70 000 zł i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego są wpisywane do projektu budżetu Gminy. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/2 kwoty przeznaczonej na zadania w Budżecie Obywatelskim.

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?
Środki z Budżetu Obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje tj. budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej, jak również na finansowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Ważne, aby zgłaszane projekty były zgodne z prawem oraz mieściły się w granicach kompetencji miasta Nowa Sarzyna.

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?
1. Projekt do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowa Sarzyna  –  można go otrzymać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1. Formularz dostępny jest także na stronie internetowej urzędu: www.nowa sarzyna.eu.aktualności.budżet-obywatelski

2. W formularzu zgłoszenia projektu należy przedstawić:
1) informacje o projekcie, w tym jego lokalizację;
2) rodzaj projektu wraz z zakresem prac wykonywanych w ramach projektu; 
3) szacunkowy koszt;
4) opis projektu wskazujący potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na   społeczność miasta Nowa Sarzyna.

3. Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 3 do regulaminu), podpisaną przez co najmniej 5 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1 oraz na stronie internetowej urzędu: www.nowasarzyna.eu
Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

4. Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 1czerwca do 15 czerwca 2023 roku:                      
1) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie lub w Punkcie Obsługi Interesantów (skrzynka podawcza);      2) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1,  37-310 Nowa Sarzyna z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Projekt". Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;
3) dopuszcza się również możliwość zgłoszenia projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@nowasarzyna.eu w formacie JPEG lub PDF do godz. 15:30 ostatniego dnia zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego.
Każdy zgłaszający może złożyć maksymalnie dwa projekty do Budżetu Obywatelskiego.
Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz merytorycznej. Analiza projektów będzie przeprowadzona pod wzgledem:
1) możliwości realizacji;
2) rzeczywistego kosztu;
3) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Gminy ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu;
4) znaczenia dla lokalnej społeczności;
5) braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym  w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego;
6) możliwych korzyści wynikających dla Gminy;
7) możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Gdzie i jak głosować?
Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można tylko jeden raz, na jeden projekt. Głosowanie odbędzie się w terminie od 11 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.:
1) poprzez osobiste wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1;
2) poprzez przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - Głosowanie". Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;
3) poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@nowasarzyna.eu podpisanej karty do głosowania w formacie JPEG lub PDF do godz. 15:30 ostatniego dnia głosowania.
Karta do głosowania (załącznik nr 4 do regulaminu) z projektami poddanymi do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej urzędu: www.nowasarzyna.eu oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała nr LXII/399/2018 Rady Miejskiej
Format: pdf, 600.33 kB
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Format: doc, 29 kB
Formularz zgłaszania projektu
Format: docx, 30.24 kB
Lista poparcia projektu
Format: docx, 25.28 kB
Karta do głosowania
Format: docx, 18.99 kB
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
Format: docx, 14.01 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.