Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Powróć do: Dla Inwestora

Tereny produkcyjno – usługowe „Sarzyna – Dymarki”

Tereny produkcyjno – usługowe „Sarzyna – Dymarki” położone są w 90% na terenie wsi Sarzyna, pozostała część na terenie Rudy Łańcuckiej pomiędzy drogami gminnymi asfaltowymi, które łączą się z drogą krajową. Łączna powierzchnia terenów to obszar około 36  hektarów, w tym około 15 hektarów to teren stanowiący własność Gminy Nowa Sarzyna.

Tereny pod inwestycje zostały już wyposażone w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, sieć energetyczną wraz z oświetleniem dróg oraz ciągi komunikacyjne. Dojazd do terenu możliwy jest z dwóch stron – drogami asfaltowymi.
W chwili obecnej na części ww. terenu działalność prowadzi kilka podmiotów gospodarczych, zajmujących się wikliniarstwem, kowalstwem artystycznym, produkcją kostki brukowej oraz innych wyrobów betonowych.
Nieruchomości stanowiące własność gminy będą oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Gmina przewiduje zastosowanie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie „Sarzyna – Dymarki”.

Oferowany przez nas teren nadaje się zarówno pod duże, średnie jak i małe firmy.
Nasz samorząd chętnie powita każdego nowego inwestora! Zapraszamy!

 

Poszukiwani inwestorzy

Oferowany przez nas teren nadaje się zarówno pod duże, średnie jak i małe firmy. Preferowane branże: przemysł, usługi, farmy słoneczne, magazyny i składy, logistyka, centra biurowe.

Oferowane tereny

Łączna powierzchnia terenów to obszar około 36 hektarów, w tym około 15 hektarów to teren stanowiący własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Dodatkowe udogodnienia

Tereny pod inwestycje zostały już wyposażone w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, sieć energetyczną oraz ciągi komunikacyjne.

Komunikacja (drogowa, kolejowa, lotnicza)

W odległości 40 km znajduje się międzynarodowy port lotniczy Rzeszów – Jasionka,  w odległości 15 km droga ekspresowa S19, a w odległości 35 km autostrada A4. Tereny oddalone są 80 km od granicy z Ukrainą i 145 km od granicy ze Słowacją.

Teren położony jest w odległości 1,5 km od drogi krajowej nr 77 (relacji Lipnik – Przemyśl) i magistrali kolejowej linii Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów.

Kontakt w sprawie nowych podmiotów

Zainteresowani Przedsiębiorcy proszeni są o kontakt:

Adam Madej, Dyrektor Biura Burmistrza

telefon: (17) 24 13 177

e-mail: a.madej@nowasarzyna.eu

 

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH TERENÓW:
 

Tereny produkcyjno-usługowe Sarzyna-Dymarki

 Własność

Gminna, Prywatna,

Położenie

Sarzyna, Ruda Łańcucka

 Powierzchnia działki (ha)

36

 Maksymalna dostępna powierzchnia (ha)

13

 Sugerowana cena (zł / hektar)

30,75 zł/m2

 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Tak

 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Centra biurowe, Farmy wiatrowe, słoneczne i biogazownie, Logistyka, Magazyny i składy, Przemysł, Turystyka: hotele,restauracje, Usługi,

 Obecnie użytkowane

1) Magazyny firmy wikliniarskiej. 2) Kowalstwo artystyczne. 3) Produkcja kostki brukowej i innych elementów betonowych. Częściowo użytkowanie rolnicze, częściowo ugory.

 Budynki i zabudowania na terenie

brak

 Różnice poziomów terenu

1,50 m

 Przeszkody występujące na powierzchni terenu

Przez teren przebiega linia energetyczna SN, telefoniczna

 Droga dojazdowa do terenu (km)

Dojazd z dwóch stron drogami gminnymi, asfaltowymi o szerokości 12 m (wraz z poboczami i rowami). Odległość od Nowej Sarzyny - 2 km

 Autostrada / droga ekspresowa /droga krajowa (km)

Droga krajowa nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl. Odległość ok 2 km.

 Bocznica kolejowa (km)

Przeworsk, odległość 33 km

 Najbliższe lotnisko międzynarodowe (km)

Lotnisko Rzeszów-Jasionka, odległość 40 km.

 

 

Infrastruktura elektryczna

 Elektryczność na terenie

Tak

 Możliwość podłączenia

Tak

 Odległość przyłącza od granicy terenu (m)

Na terenie znajdują się linie energetyczne wraz z oświetleniem dróg

 Napięcie (kv)

0.4 kV

 Dostępna moc (MV)

630 kVA

 

 

Infrastruktura gazowa

 Gaz na terenie

Nie

 Możliwość podłączenia

Tak

 Odległość przyłącza od granicy działki (m)

600 m

 

 

Infrastruktura wodna

 Woda na terenie

Tak

 Możliwość podłączenia

Tak

 Odległość przyłącza od granicy terenu (m)

Znajduje się na terenie

 Dostępna objętość (m3/24h)

600

 

 

Infrastruktura kanalizacyjna

 Kanalizacja na terenie

Tak

 Możliwość podłączenia

Tak

 Odległość przyłącza od granicy terenu (m)

Znajduje się na terenie

 Dostępna objętość (m3/24h)

600

 Odprowadzenie wód deszczowych na terenie

Tak