Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zebranie mieszkańców Wólki Łętowskiej

Sołtys sołectwa Wólka Łętowska zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku Remizy OSP w Wólce Łętowskiej w dniu 17 września 2023 r. (niedziela) o godz. 12:00 (II termin godz. 12:15) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki ewid. nr 326/6.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Wólka Łętowska
Natalia Sztaba

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności