Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zakończyły się prace przy zbiornikach

Dzięki środkom pochodzącym z dotacji Województwa Podkarpackiego i budżetu Gminy Nowa Sarzyna przeprowadzono renowację dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji w Tarnogórze i Łukowej. Zbiorniki odmulono i zabezpieczono ich skarpy.
Prace prowadziła firma Koszykarstwo-Wyrób i Sprzedaż Import Eksport Usługi Transportowe Leszek Madej z Łętowni. A ich łączny koszt to nieco ponad 168 tysięcy złotych.
Zadanie dotyczyło renowacji dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji: zbiornika w Tarnogórze o powierzchni 0,136 ha i zbiornika w Łukowej o powierzchni 0,0142 ha.
W ramach inwestycji zbiorniki zostały odmulone i wydobyto z nich urobek, przeprowadzono formowanie i zagęszczenie skarp zbiorników oraz obsiano skarpy zbiorników. A co dokładnie zostało zrobione?
W Tarnogórze ze zbiornika o powierzchni 0,136 ha wydobyto pogłębiarkami aż 1680 m3 urobku, uformowani i zagęszczono 320 m3 skarp i nasypów oraz obsiano 800 m2 skarp zbiornika.
W przypadku zbiornika o powierzchni 0,0142 ha w Łukowej, wydobyto pogłębiarkami 263 m3 urobku, uformowano i zagęszczono 80 m3 skarp i nasypów oraz obsiano 500 m2 skarp zbiornika. Prace zostały ukończone w połowie października. 

Grafika przedstawia cztery zdjęcia wykonanych zbiorników wodnych w Tarnogórze i Łukowej

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności