Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

LXXIV sesja Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LXXIV sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
4. Informacja Burmistrza na temat udziału Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych.
5. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sarzyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2023-2033.
9. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Kurlej

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności