Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Konferencja dot. nowych zasad w płatnościach bezpośrednich i obszarowych

Podkarpacki OR ARiMR zaprasza na konferencję pt.  „Nowe zasady w Płatnościach Bezpośrednich i Obszarowych 2024: Ekoschematy, Płatności dla małych gospodarstw i Warunkowość”, która odbędzie się 4 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach, powiat tarnobrzeski - Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce.
Konferencje organizowane są przy współudziale Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Podkarpacką Izbę Rolniczą w Trzebownisku.
Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w systemie płatności bezpośrednich i obszarowych, które będą obowiązywać od 2024 roku. W szczególności konferencje będą skupiać się na następujących zagadnieniach:
 Ekoschematy: Przedstawienie i omówienie nowych zasad i wymogów dotyczących ekoschematów, które promują zrównoważone praktyki rolnicze i ochronę środowiska. Uczestnicy dowiedzą się, jakie działania będą kwalifikować się do ekoschematów i jak skutecznie spełniać te wymagania.
Płatności do Małych Gospodarstw: Omówienie kryteriów kwalifikacyjnych oraz procedur aplikacyjnych, które uproszczą proces i zwiększą dostępność funduszy dla najmniejszych podmiotów rolniczych.
Warunkowość: Wyjaśnienie koncepcji warunkowości i jej wpływu na dostęp do płatności bezpośrednich. Omówienie wymagań dotyczących zgodności z zasadami ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt oraz standardami produkcji rolniczej, które będą warunkować otrzymanie wsparcia finansowego.

Wydarzenie ma na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych wskazówek i narzędzi, które pomogą rolnikom i doradcom rolniczym w dostosowaniu się do nowych przepisów. Spotkania będą także okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat wyzwań i możliwości wynikających z wprowadzanych zmian.

grafika przedstawia plakat zapraszający do udziału w konferencji szkoleniowej pt. „Nowe zasady w Płatnościach Bezpośrednich i Obszarowych 2024: Ekoschematy, Płatności dla małych gospodarstw i Warunkowość”, która odbędzie się 4 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach, powiat tarnobrzeski - Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce. U góry na białym tle loga organizatorów, niżej nazwa wydarzenia i zdjęcie pola uprawnego, w środkowej części szczegółowy program godzinowy wydarzenia, na dole loga patronów medialnych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności