Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Komunikat dyrektora POR ARiMR ws. płatności dla małych gospodarstw

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Błażej Borowiec, informuje rolników, którzy posiadają tzw. małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha, o możliwości ubiegania się o płatność ryczałtową dla małych gospodarstw.

JAKA JEST STAWKA PŁATNOŚCI DLA MAŁYCH GOSPODARSTW?
To równowartość w złotych kwoty 225 EURO/ha powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów. Maksymalnie 1125 EURO/gospodarstwo.

JAK SKORZYSTAĆ Z TAKIEGO ROZWIĄZANIA?
W aplikacji eWniosekPlus we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2024 w sekcji: załączniki, należy wybrać załącznik: Z0296 – Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw oraz dodać skan uzupełnionego i podpisanego „Wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw”. Wzór wniosku i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Agencji, a także w naszych biurach powiatowych. “Wniosek dla małych gospodarstw” może złożyć rolnik, który złożył już wniosek o przyznanie płatności na rok 2024, w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów.
Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2024 r.

Rolnik, który ubiega się o płatność dla małych gospodarstw, nie będzie mógł otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów. Wnioskując o płatność dla małych gospodarstw można ubiegać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych.

Zachęcamy do dokładnego przeliczenia i oceny, która forma wsparcia będzie dla Państwa najkorzystniejsza.
Ryczałtowa “Płatność dla małych gospodarstw” może okazać się bardziej opłacalna, jeśli ubiegali się Państwo
jedynie o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną, co obrazuje poniższe porównanie.
W innych wypadkach należy dokładnie przeliczyć jaki wariant jest bardziej opłacalny.

Pliki do pobrania:

Plakat_Płatość dla małych gospodasrtw.pdf
Format: pdf, 391.74 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności