Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

5,4 mln zł na realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Nowa Sarzyna”

grafika przedstawia logotypy funduszy europejskich, Rezczpospolitej Polski, Podkarpacia oraz Unii Europejskiej

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5,4 mln zł na realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Nowa Sarzyna”. 

Warto podkreślić, że projekt stanowi kontynuację działań gminy w zakresie dostępu obywateli do e-usług oraz zabezpieczeń danych znajdujących się urzędzie w przypadku cyberataków i innych zdarzeń losowych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę platformy e-usług, cyberbezpieczeństwo i digitalizację. Realizacja umożliwi integrację obecnie oferowanych e-usług, wprowadzenie nowych e-usług   i połączenie całości infrastruktury informatycznej i systemów dziedzinowych w jeden spójny organizm. Uruchomienie wszystkich planowanych usług wymaga jednak uzupełnienia zasobów teleinformatycznych i technologicznych oraz zastosowania bardziej nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań, czemu służyć będzie realizacja niniejszego projektu.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2025 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności