Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

105. rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada br., w Nowej Sarzynie odbyły się gminne obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości . Uroczystość rozpoczęła się od koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Ave Maria oraz Mszy św. w intencji Ojczyzny koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prob. Tadeusza Kocóra. Panie z KGW w Rudzie Łańcuckiej tradycyjnie wykonały na tę okazję kotyliony. Dalsze uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Walk o Niepodległość, gdzie głos zabrał burmistrz Andrzej Rychel, który podziękował mieszkańcom za eksponowanie symboli narodowych, krzewienie patriotyzmu wśród młodego pokolenia oraz uczestnictwo w wydarzeniach rocznicowych. Na zakończenie wieńce i wiązanki pod pomnikiem, złożyli: poseł Jerzy Paul burmistrz Andrzej Rychel wraz z dyrektorem jego biura Adamem Madejem i sekretarz Danutą Pinderską; wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Misiak wraz z radnymi Alfredem Rysiem i Stanisławem Bieńkowskim; wicedyrektorki Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie Iwona Dmitrowska i Marzena Paul wraz ks. prał. Tadeuszem Kocórem; Marek Hojło i Kazimierz Sołga – w imieniu KM NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicznych; dyrektor CKIB Elżbieta Majewska i wicedyrektor Hubert Kołtun oraz przedstawiciele Klubu Seniora w Nowej Sarzynie na czele z Tadeuszem Korpyszem.

Galeria zdjęć

DSC_1276 DSC_1283 DSC_1284 DSC_1288 DSC_1290 DSC_1300 DSC_1302 DSC_1303 DSC_1305 DSC_1312 DSC_1315 DSC_1317 DSC_1318 DSC_1320 DSC_1321 DSC_1322 DSC_1323 DSC_1324 DSC_1325 DSC_1327 DSC_1328 DSC_1329 DSC_1330 DSC_1336 DSC_1344 DSC_1345 DSC_1347 DSC_1350 DSC_1353 DSC_1357 DSC_1362 DSC_1363 DSC_1367 DSC_1370 DSC_1373 DSC_1376 DSC_1378 DSC_1379 DSC_1381 DSC_1386 DSC_1389 DSC_1390 DSC_1391 DSC_1395 DSC_1396 DSC_1398 DSC_1399 DSC_1400 DSC_1402 DSC_1408 DSC_1410 DSC_1413 DSC_1417 DSC_1422 DSC_1429 DSC_1432 DSC_1435 DSC_1440 DSC_1446 DSC_1448 DSC_1449 DSC_1451 DSC_1452
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności